Giới thiệu về Phòng Đào tạo

Phòng đào tạo cùng với các Khoa chuyên môn nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

  1. CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về các nội dung công tác sau:

– Tham mưu cho Ban Giám Hiệu và Hội đồng khoa học về việc xây dựng mục tiêu, phương hướng, qui mô, chương trình, phương pháp đào tạo các ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

– Tổ chức và quản lý công tác đào tạo bao gồm giảng dạy, học tập trong toàn trường đối với hệ chính quy.

  1. NHIỆM VỤ

– Cùng với các Khoa chuyên môn nghiên cứu nhu cầu, xác định mục tiêu, định hướng qui mô đào tạo; đề xuất các ngành và chuyên ngành, nội dung và phương pháp đào tạo các bậc và hệ đào tạo cho từng ngành và chuyên ngành đào tạo của trường.

– Tham gia các Hội đồng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hội đồng chức năng khác theo qui định của Hiệu trưởng.

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức, điều hành và quản lý đào tạo cấp trường theo các chương trình của trường, qui chế đào tạo của Bộ Giáo dục và đào tạo và những qui định khác của trường. Hợp đồng và làm thủ tục thanh lý, thanh toán hợp đồng giảng dạy, báo cáo chuyên đề đối với giảng viên thỉnh giảng theo qui định của Hiệu trưởng.

– Tổ chức coi thi, kiểm tra kết thúc các môn học trong từng chương trình đào tạo của nhà trường.

– Công tác đối với sinh viên – học sinh về các lĩnh vực : Quản lý hồ sơ; tập hợp và xử lý kết quả học tập theo qui chế đào tạo; đề xuất Hiệu trưởng xem xét sinh viên – học sinh học tiếp, ngừng học, buộc thôi học, khen thưởng, kỷ luật về học tập, thi, kiểm tra và quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, chuyển đổi hình thức học tập của sinh viên theo các quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tham gia công tác : đào tạo theo học chế tín chỉ, tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo, tuyển sinh, tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng các bậc, hệ đào tạo trong trường. Tổng kết, báo cáo công tác đào tạo trong toàn trường.

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH NĂM 2024

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH NĂM 2024 Trường Cao đẳng Công nghệ ...

Ngành Marketing

Trong cuộc đổ bộ mạnh mẽ của công nghiệp 4.0, các hình thức Marketing – ...

TẠI SAO NÊN HỌC VĂN BẰNG 2 CAO ĐẲNG TIẾNG ANH?

Trong xu thế hội nhập ngày nay, ngôn ngữ Anh là ngành học ngày càng ...

Tuyển sinh Ngành Công Nghệ Thông Tin Năm 2023

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM ...

Tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp 2023

Trường Cao đẳng Ngoại thương thông báo tuyển sinh trình độ Đại học (liên kết), ...