SỨ MỆNH – TẦM NHÌN –  MỤC TIÊU

SỨ MỆNH 

Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao; sáng tạo, đột phá tư duy và có thể nghiên cứu ứng dụng trong thực tế, mang đến cơ hội học tập, phát triển con người toàn diện, hướng đến sự thành công. Góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp hội nhập quốc tế.

TẦM NHÌN 

Phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường cao đẳng đa cấp, đa ngành tại khu vực Miền trung và Tây nguyên; đào tạo và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ chất lượng cao; có tầm ảnh hưởng hàng đầu tại Việt nam, khu vực và quốc tế; mang lại lợi ích cho người học và đóng góp vào sự phát triển nguồn nhân lực của nước nhà.

Với phương châm “Một nghề nghiệp vững chắc, một tương lai vững vàng”, ngoài việc chương trình đào tạo được xây dựng gắn kết với thực tế, phối hợp với doanh nghiệp trong đào tạo Trường còn tổ chức các khóa huấn luyện những kỹ năng cần thiết và trang bị các phương tiện hổ trợ nghề nghiệp sau này cho các em như các kỹ năng mềm, tin học và ngoại ngữ chuyên ngành.

MỤC TIÊU

Với mục tiêu và hướng phát triển đã được xác định. Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu Trường cam kết:

  • Phấn đấu xây dựng Trường thành một trong những trường  cao đẳng đào tạo có chất lượng của  khu vực Miền trung và Tây nguyên.
  • Tạo môi trường học tập, thực hành đa dạng, có uy tín, đạt tới những chuẩn mực quốc gia; xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho đội ngũ giảng viên và sinh viên phát huy tiềm năng của mình.
  • Cung cấp các chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy tiên tiến, gắn kết và đáp ứng các yêu cầu kinh tế xã hội nhằm phát huy tối đa khả năng sáng tạo, tính thích ứng lao động cạnh tranh của người học trong công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0 hiện nay.
  • Duy trì các chuẩn mực về đạo đức và chất lượng trong việc nghiên cứu, giảng dạy, thực hành, quản lý và học tập để rèn luyện sinh viên trở thành những con người có đạo đức, có tay nghề, có tri thức, có lý tưởng, có hoài bão và sức khỏe phục vụ Tổ quốc Việt Nam.
  • Tăng cường hợp tác với các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài nước, trao đổi nhân lực và kinh nghiệm trong đào tạo.

Thông tin liên hệ:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NGOẠI THƯƠNG
Địa chỉ: 42 – 44 – 46 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0236) 653 9999  * 0818 42 44 46
Email: info@ftcollege.edu.vn