Đảng

Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam tổ chức kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 20/9/2023, Chi bộ trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam ...