Đào tạo ngắn hạn

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN – ĐỊA CHỈ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG

Nghiệp vụ lễ tân là quy trình yêu cầu lễ tân phải thực hiện quy ...

Thông báo Chiêu sinh các khóa đào tạo sơ cấp và Đào tạo thường xuyên năm 2024

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN ...

Tuyển sinh Lớp Đào tạo nghề Công chứng tại Đà Nẵng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ – NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG ...