Hướng dẫn hồ sơ

Mẫu hồ sơ nhập học

👉 Tải xuống Phiếu đăng ký nhập học 👉 Tải xuống Lý lịch HSSV

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH NĂM 2024

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ NGOẠI THƯƠNG TUYỂN SINH NĂM 2024 Trường Cao đẳng Công nghệ ...

Thông báo Chiêu sinh các khóa đào tạo sơ cấp và Đào tạo thường xuyên năm 2024

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN ...

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC HỒ SƠ NHẬP HỌC HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023

HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC HỒ SƠ NHẬP HỌC HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM ...