Hội nhập quốc tế. Sinh viên cần làm gì để tận dụng cơ hội Hội nhập quốc tế?

Hội nhập quốc tế sinh viên có cơ hội gì?

Đất nước ta đang trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng đó là cơ hội để người trẻ giao lưu, học hỏi, hợp tác với các quốc gia trên thế giới nhằm phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, để làm được điều đó đòi hỏi lực lượng sinh viên – những trí thức trẻ của đất nước cần phải đi tiên phong, tự tin hội nhập.

Trước những cơ hội đó, để phù hợp chuẩn mực quốc tế, cho phép và yêu cầu các trường Cao đẳng, Đại học kết hợp các trình trộ và kinh nghiệm của giảng viên luôn cập nhật, nghiên cứu các nội dung đào tạo tiên tiến mang tính đa đa dạng, phong phú, đa chiều kết hợp với khoa học và công nghệ mới. Các trường Cao đẳng, Đại học chủ động liên kiết với các trường đại học ở nước ngoài, tăng cường nghiên cứu các hình thức đào tạo của các trường có danh tiếng ở nước ngoài, áp dụng phù hợp với nhu cầu kinh tế của đất nước và tình hình hội nhấp quốc tế.

 Việt Nam có lợi thế lực lượng lao động có sức trẻ, có năng lực và sự kiên trì, tâm huyết. Tất cả các yếu tố đó mang đến vai trò, trách nhiệm của giới trong giai đoạn mới. Thanh niên mang đến nhiều tiềm năng tham gia, gắn với sự nghiệp và lý tưởng chung để phát triển đất nước.

Tận dụng những cơ hội đó, các hoạt động đối ngoại của Chính phủ được đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác, đối ngoại, giao lưu văn hoá tăng cường, đẩy mạnh Hội nhập quốc tế thế giới. Đây cũng là cơ hội và thách thức cho đất nước nói chung và giới trẻ nói riêng.

Tại Nghị quyết 29-NQ/TW, Đảng ta xác định: Chủ động hội nhập quốc tế về giáo dục, đào tạo trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa và thành tựu khoa học, công nghệ của nhân loại. Hoàn thiện cơ chế hợp tác song phương và đa phương, thực hiện các cam kết quốc tế về giáo dục, đào tạo. Tăng quy mô đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước đối với giảng viên các ngành khoa học cơ bản và khoa học mũi nhọn, đặc thù. Khuyến khích việc học tập và nghiên cứu ở nước ngoài bằng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước. Mở rộng liên kết đào tạo với những cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín, chủ yếu trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; đồng thời quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo…

Chính những chính sách hội nhập quốc thể của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho giới trẻ hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế của công tác  trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cũng vẫn còn nhiều hạn chế, đó là: vẫn còn những chủ trương, chính sách, phong trào hay cuộc vận động chưa thích hợp, có chủ trương được xây dựng, nghiên cứu khoa học đối với giới trẻ chưa được sâu sắc, toàn diện. Không ít hoạt động mang tính hình thức, không thiết thực giải quyết những vấn đề vướng mắc,  thiếu những chính sách nhất quán, đồng bộ và lâu dài ở tầm vĩ mô đối với công tác thanh niên. Chính vì vậy, sinh viên cần nắm được vai trò của mình trong công cuộc đổi mới hội nhập quốc tế như thế nào.

Những hành trang cho sinh viên vững bước trong xu hướng hội nhập quốc tế.

Sinh viên là thế hệ trẻ, là chủ nhân của đất nước, sinh viên cần làm gì, làm như thế nào để khẳng định và đóng góp sức mình vào công cuộc kiến thiết và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước tiến lên Chủ nghĩa Xã hội, các nước ra sức chạy đua về công nghệ, kỹ thuật với hàng loạt các công trình nghiên cứu, sáng chế, áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào đời sống sản xuất, tối ưu hóa các quy trình sản xuất.

– Thế hệ trẻ cần phải chăm chỉ, sáng tạo, có mục đích và động cơ học tập đúng đắn, học tập để mai sau xây dựng đất nước, hiểu được học tập tốt là yêu nước. Tuổi trẻ Việt Nam nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để thích ứng với những bước phát triển mới trong khoa học và công nghệ. Chính vì vậy, thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước phải không ngừng học tập, sáng tạo, tiếp thu các công nghệ mới để trang bị một nền tảng tốt, giàu kiến thức, vững kỹ năng để tiếp nối các thế hệ cha anh trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức.

– Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; lối sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá – đạo đức truyền thống của dân tộc. Đây sẽ là một động lực quan trọng để phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, phát huy giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Việt Nam nói riêng để đóng góp vào sự phồn thịnh của đất nước.

– Luôn nâng cao nhận thức chính trị, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hiện nay, các thiết bị công nghệ hiện đại và hệ thống mạng xã hội đang ngày càng phát triển đã tạo ra nhiều ảnh hưởng lớn đến sinh viên, bao gồm cả những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, một trong số đó là khiến giới trẻ nói chung, trong đó có sinh viên sống tách biệt với xã hội, hình thành lối sống vô tâm, vô cảm, thờ ơ chính trị. Sinh viên Việt Nam phải có nhiệm vụ tự mình nâng cao nhận thức trị, học và làm theo Bác, hỗ trợ Đảng và Nhà nước trong việc loại bỏ các thông tin xuyên tạc, tiêu cực khỏi các nền tảng mạng xã hội, tuyên truyền đến người thân, bạn bè có cách tiếp nhận thông tin đúng đắn, chính xác.

– Trau dồi các kỹ năng hội nhập trong thời kỳ mới, tiếp thu sự phát triển của công nghệ, phát triển bản thân phù hợp với hoàn cảnh gia đình và xã hội. Trong quá trình xây dựng phải chắt lọc, kế thừa những thành tựu phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước. Trong đó, sinh viên với bản chất năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, nhanh nhạy là đối tượng lý tưởng để tiếp thu các công nghệ mới, tham gia giao lưu, hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ học tập khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế đòi hỏi lớp sinh viên hiện nay phải nhanh chóng trang bị cho mình năng lực hội nhập, như bản lĩnh, kiến thức, trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết văn hóa dân tộc, đất nước mình, đồng thời phải hiểu biết tình kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa thế giới. Để thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi sinh viên phải phát huy tinh thần tự học tập, tự rèn luyện.

        Trường Cao đẳng Công Nghệ – Ngoại Thương là cơ sở đào tạo giúp sinh viên tiếp thu những kiến thức hiện đại và tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhằm phát triển trình độ chuyên môn, nâng cao nhân lực phù hợp với thời đại mới. Bên cạnh đó, Trường liên kết những đơn vị có uy tín nhằm tạo cơ hội cho sinh viên nâng cao kĩ năng và chuẩn bị sẵn sàng hội nhập với quốc tế (liên kết với các cơ sở đào tạo học viên du học và xuất khẩu nước ngoài). Ngoài ra, Trường luôn tạo điều kiện cho sinh viên trong quá trình học tập hỗ trợ học phí cho sinh viên và các chương trình học bỗng hấp dẫn lên đến 100%. Trường cũng đã và đang tiếp cận những chủ trương mới của Đảng và Nhà nước tích cực trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa để tránh bị tác động bởi các thế lực thù địch, phản động. Chủ động phấn đấu theo mẫu hình thanh niên Việt Nam: tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, tiên phong trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, góp sức mình vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

? TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ – NGOẠI THƯƠNG
☎️ 0934.855.546 / 0817.424.446
? 42-46 Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng
       116 Nguyễn Huy Tưởng, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
? Caodangcongnghengoaithuong.edu.vn